Hrvacka

Posted by / 12-Jun-2019 16:13

Godine 1527., uslijed Osmanlijskog napada na Hrvatsku, na hrvatsko prijestolje dolazi dinastija Habsburg. Nedugo zatim, Hrvatska je (u sklopu Države SHS) uključena u Kraljevstvo SHS (kasnije Kraljevina Jugoslavija), iako Hrvatski sabor tu odluku nije nikada ratificirao. režim srpskog kralja zamijenio je komunistički režim.Kroz cijelo vrijeme Habsburške vladavine, Hrvatska je također zadržala sve državnopravne značajke što se najviše ogleda kroz Pragmatičku sankciju iz 1712. U tom vremenu, Hrvatska je bila socijalistička republika i kao federalna jedinica tvorila SFR Jugoslaviju. provedeni su prvi demokratski višestranački izbori nakon 45 godina jednostranačkog sustava, a 30. godine, Republika Hrvatska je ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država. Najveći dio stanovništva (91,36%) je kršćanske vjere, dok je među kršćanima najviše vjernika katoličke vjeroispovijesti (86,28%). Podrobniji članak o temi: Hrvatska povijest Na prostoru Hrvatske je otkriveno pedesetak nalazišta čovjeka kamenog doba.Nalazišta krapinskog pračovjeka jedno je od najvažnijih u Europi. Ljudi mlađeg kamenog doba na prostoru Hrvatske su živjeli u plodnim nizinama rijeka i uz Jadransko more.Prema prostoru najvažnijih nalazišta razlikujemo četiri kulture.Gusarenje ilirskih naroda dovelo ih je u sukob s Rimljanima koji su od kraljice Teute tražili da svojim podanicima zabrani gusarenje, no ona je to odbila.

Posljednji hrvatski kralj bio je Petar Snačić, a nakon njega Hrvatska stupa u personalnu uniju s Ugarskom na temelju ugovora poznatog kao Pacta conventa sklopljenog 1102. Tim je ugovorom Hrvatska zadržala sve značajke države, jedino je kralj bio zajednički. Hrvatska raskida veze s Austro-Ugarskom te sudjeluje u osnivanju Države SHS.U željeznom dobu pojavili su se prvi poznati narodi na hrvatskom tlu. stoljeću prije Krista, a živjeli su na području sjeverno od Save i Kupe.Sa sobom su donijeli lončarsko kolo i umijeće kovanja novca.Stanovnici otoka Para osnovali su Far u Starom Gradu na Hvaru, a važne kolonije su i Tragurij u Trogiru i Epetij u Stobreču.Između kolonija i matičnog polisa razvijale su se snažne kulturne i trgovačke veze.

Hrvacka-6Hrvacka-42Hrvacka-74

Na prostoru kraj Dunava pronađena su kuće pravokutnog oblika, oružje od glačanog kamena te kalupi za lijevanje bakrenih sjekira.

One thought on “Hrvacka”

  1. Furthermore, aren't you just question begging by dismissing anyone who goes straight as not 'really lesbian to begin with'?